Viering: Handen vol hoop

Viering: Handen vol hoop

Hoop is een grondhouding. Hoop doet leren. Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit.