We maken het stil.

We maken het stil.

We denken aan de mensen die gestorven zijn.