watergewenning

watergewenning

Met zijn allen naar het zwembad. De eerste activiteit watergewenning met meester Gunther.