niveaulezen

niveaulezen

Dankzij de hulp van de leesleiders uit leergroep 4 kunnen de kinderen van leergroep 1 in kleine groepjes het lezen verder inoefenen.