Brent kreeg er een broertje bij!!

Brent kreeg er een broertje bij!!

Op dinsdag 19 februari werd LARS, een broertje voor Brent en Nora, geboren!

Trots kon hij dat vertellen in de klas.

Maandag 26 maart kwam mama Dorien eens op bezoek met het baby-broertje.

Iedereen kreeg de kans enkele vraagjes te stellen.

Per 2 konden de kinderen het broertje eens van dichtbij bewonderen....