Allerheiligenviering

Allerheiligenviering

Samen met diaken Danny stonden we stil bij Allerheiligen